PRZESTRZEŃ
  • Pow. działki: 1390
  • Długość działki: 38
  • Szerokość działki: 37
  • Typ działki: budowlana
  • Droga dojazdowa: nieutwardzona
  • Forma własności: własność
  • Woda: działka uzbrojona
OPIS

Do sprzedania działka budowlana w miejscowości Zielonki Wieś w gminie Stare Babice. Działka położona w piątej lini zabudowyod ulicy Sportowej przy nowej ulicy gminnej. Działka z nowych podziałów. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Działka ma kształt prostokąta o długościach boków ok 38m, x37m. Wjazd na działkę od północy, W ramach ceny klient otzryma działkę budowlaną o powierzchni ok 1390m2 i przylegającą działkę rolną o powierzchni ok 1000m2.
Polecam
nr. oferty: 1292 data dodania: 28.04.2020 r. data aktualizacji: 28.04.2020 r.
AGENT PROWADZĄCY
...
DAWID BOGUCKI
ZADAJ PYTANIE

Administratorem danych jest La Casa Katarzyna Bogucka.

Administratorem danych osobowych w LACASA Katarzyna Bogucka jest Katarzyna Bogucka z siedzibą: 05-080 Lipków, ul. Hetmańska 42, można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – telefonicznie 512330439 lub poprzez mail : katarzynabogucka@lacasa.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży lub kupna nieruchomości, w celu wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, rozpatrzenia reklamacji, zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Administrator przechowuje dane przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa zawarty w tej umowie. Osobami mającymi dostęp do danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być pracownicy LACASA Katarzyna Bogucka oraz Administrator. Klienci LACASA Katarzyna Bogucka mają prawo dostępu do treści swoich danych, mogą je także usunąć, ograniczyć przetwarzanie, sprostować, przenieść dane,cofnąć zgodę a także wnieść sprzeciw. Zapewniamy także wszystkich naszych klientów że dysponujemy środkami fizycznymi i technicznymi które w bezpieczny sposób chronią dane, w szcególności przed ich przypadkowym lub celowym zniszczeniem, zmianą, nieuprawnioninym ujawnieniem, utratą, zgodnie z przepisami prawa.